Przeraszamy, strona w przygotowaniu.


Ceny domen *.pl:
Rejestracja: 25 zl netto (30,75 zl z VAT)
Odnowienie: 95 zl netto (116,85 zl z VAT)

Do czasu ukonczenia panelu do rejestracji i obsnugi domen, zamówienia mozna skladac droga mailowa.
W tym celu, lub w celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt na adres:

--> domeny@varia.pl <--

Rejestracja domeny oznacza akceptacje regulaminu.


Valid HTML 4.01 Strict