Firma Varia powstała w 2006 roku w Lublinie i dynamicznie się rozwija. Firma działa w kilku branżach, stąd nazwa, oznaczająca po łacinie „rozmaitości”. Z tego też względu, firma podzielona jest na sekcje, zajmujące się każdą z dziedzin:

Valid HTML 4.01 Strict